Ile trwa budowa domu ?

Odpowiedź na pytanie, ile trwa budowa domu, jest naprawdę bardzo trudna, ponieważ nie ma dwóch domów, których budowa będzie trwała dokładnie tyle samo czasu, nawet jeśli wznoszone są w oparciu o dokładnie takie same projekty. Związane jest to z kwestiami dotyczącymi działki i prac, jakie trzeba będzie na niej wykonać, związane jest to z warunkami pogodowymi oraz wieloma innymi większymi oraz mniejszymi czynnikami zaburzającymi nasz plan. Nie oznacza to oczywiście, że nie można stworzyć harmonogramu budowy. Wręcz przeciwnie, ponieważ każda budowa powinna być oparta o taki plan budowy i nie jest to też plan oparty jedynie na intuicji czy kolejności wykonywania prac. Nawet budując dom w podejściu gospodarczym, czyli działając samemu i wynajmując firmy do wykonywania poszczególnych prac, konieczne jest zatrudnienie kierownika budowy. To we współpracy z nim ustala się harmonogram budowy i na podstawie tego planu wykonuje się kolejne czynności, zamawia materiały i buduje kosztorysy.

Typowy dom

W związku z tym, że nie da się przedstawić dokładnego wyliczenia czasu budowy domu w sposób uniwersalny, trzeba się posłużyć przykładem. W polskich warunkach najczęściej wznoszone są domy jednorodzinne bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej około 150 m2 np. dom Kasjopea. Do ich budowy wykorzystuje się technologie tradycyjne. Ostatnia z tych kwestii jest bardzo ważna, ponieważ istnieje wiele nowoczesnych technologii, które zazwyczaj ograniczają w większym lub mniejszym stopniu możliwości inwestora pod względem ostatecznego efektu, ale możliwe jest dzięki nim uzyskanie domu w stanie pod klucz nawet w 3 miesiące. Jest to jednak jeszcze stosunkowa rzadkość na rynku polskim, więc tego typu kwestie należy pozostawić osobom nimi zainteresowanym.

Stan zerowystan surowy

Na samym początku konieczne jest stworzenie tak zwanego stanu zerowego. Obejmuje on efekty prac związanych z budową ścian fundamentowych, wykonaniem izolacji części podziemnej, rozprowadzeniem instalacji poziomej oraz ułożeniem podkładu betonowego. W ramach tych prac wyrównuje się działkę, wytycza fundamenty, po czym się je betonuje, tworzy się przejścia instalacji, betonuje się daną posadzkę itd. Ten etap prac zajmuje zwykle od 2 do 4 tygodni.

Stan surowy otwarty

Bardziej zaawansowanym etapem prac, który klienci znacznie częściej zlecają firmom budowlanym, jest stan dom z widokiem 4surowy otwarty. Uzyskanie tego etapu wymaga wykonania wszystkich prac związanych ze stanem zerowym, a do tego wymurowania ścian i kominów, wymurowania stropów, wybetonowania schodów żelbetowych, stworzenia więźby dachowej oraz ułożenia wstępnego pokrycia dachu. W tym etapie trzeba wliczyć także konieczność odczekania około 2 tygodni pomiędzy zakończeniem budowy ścian do momentu rozpoczęcia prac nad więźba dachową. Czas niezbędny do uzyskania stanu surowego otwartego od momentu wbicia w ziemię symbolicznej pierwszej łopaty wynosi od 2,5 do 4 miesięcy.

Stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty to stan budynku tożsamy ze stanem surowym otwartym, ale uzupełniony o wstawienie drzwi i okien oraz o ostateczne pokrycie dachowe. Oznacza to, że cały dom jest już wymurowany i zadaszony. Uzyskanie tego stanu zajmuje 3-5 miesięcy.

Wykończenia

Na tym etapie dom jeszcze oczywiście nie nadaje się do zamieszkania. Konieczne jest jego wykończenie we dom z widokiem 4wnętrzu. Trwa to kolejne kilka miesięcy, przez co wielu inwestorów decyduje się na zatrzymanie prac na czas zimy i kontynuowanie ich w kolejnym sezonie. Daje to łączny czas prac wraz z przestojem na poziomie około 15-19 miesięcy. Zwiększenie intensywności prac pozwala przy większym koszcie na ukończenie prac nawet w czasie nie większym niż 9 miesięcy, chociaż za optymalny czas uzyskania tak zwanego stanu deweloperskiego przyjmuje się 12 miesięcy.